Máy đánh bạc ở casio las vegas (Việt Nam) trang web chính thức

logo

máy đánh bạc ở casio las vegas

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP máy đánh bạc ở casio las vegas NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2022

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 

            Ngày 27/6/2022, Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tại Đại hội, các Cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng tại 11 Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.

            Ông Nghiêm Xuân Đa - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), đại diện Cổ đông nhà nước tại bệnh viện đã thay mặt Ban lãnh đạo SCIC phát biểu chỉ đạo, bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của SCIC với sự phát triển bệnh viện. Ông cũng nhấn mạnh tới sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể Ban lãnh đạo, người lao động sẽ là yếu tố tiên quyết để một doanh nghiệp phát triển bền vững.

            Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.  Tại phiên họp thứ nhất sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã bầu ông Nghiêm Xuân Đa – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Chí Thành – Phó Trưởng ban đầu tư 5 SCIC; bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Tổng giám đốc Bệnh viện; ông Bùi Sỹ Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc Bệnh viện.

           Với sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Tổng công ty SCIC, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp của các cán bộ được SCIC cử vào HĐQT và đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng, vươn lên từ chính nội lực của tập thể cán bộ lãnh đạo, y bác sỹ…, Bệnh viện Giao thông vận tải sẽ từng bước ổn định và phát triển.

Ông Nghiêm Xuân Đa – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Chủ tịch HĐQT bệnh viện

 

 

Hội đồng quản trị bệnh viện

 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

 

 

 

 

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận