Máy đánh bạc ở casio las vegas (Việt Nam) trang web chính thức

logo

máy đánh bạc ở casio las vegas

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN THANH NIÊN máy đánh bạc ở casio las vegas NHÂN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2023)
HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN THANH NIÊN máy đánh bạc ở casio las vegas
 NHÂN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2023)
HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN THANH NIÊN máy đánh bạc ở casio las vegas
 NHÂN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2023)
HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN THANH NIÊN máy đánh bạc ở casio las vegas
 NHÂN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2023)
HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN THANH NIÊN máy đánh bạc ở casio las vegas
 NHÂN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2023)
HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN THANH NIÊN máy đánh bạc ở casio las vegas
 NHÂN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2023)
HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN THANH NIÊN máy đánh bạc ở casio las vegas
 NHÂN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2023)
HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN THANH NIÊN máy đánh bạc ở casio las vegas
 NHÂN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2023)
HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN THANH NIÊN máy đánh bạc ở casio las vegas
 NHÂN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2023)
HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN THANH NIÊN máy đánh bạc ở casio las vegas
 NHÂN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2023)
HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN THANH NIÊN máy đánh bạc ở casio las vegas
 NHÂN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2023)
HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN THANH NIÊN máy đánh bạc ở casio las vegas
 NHÂN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2023)
HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN THANH NIÊN máy đánh bạc ở casio las vegas
 NHÂN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2023)
HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN THANH NIÊN máy đánh bạc ở casio las vegas
 NHÂN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2023)
HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN THANH NIÊN máy đánh bạc ở casio las vegas
 NHÂN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2023)

Ngày 24 tháng 3 năm 2023, nhân kỉ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023) và hưởng ứng Tháng Thanh niên, chi đoàn thanh niên Bệnh viện Giao thông vận tải đã tổ chức hoạt động “Tuổi trẻ hành động vì môi trường Bệnh viện xanh sạch đẹp”. Chương trình huy động được khoảng 50 đoàn viên thanh niên là các y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên các khoa phòng tham gia tổng vệ sinh môi trường, quét dọn và thu gom rác thải khu vực vườn cây trước cửa khoa Cấp cứu.

Đây là hoạt động thiết thực có ý nghĩa nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường trong bệnh viện đến tất cả cán bộ nhân viên, người bệnh và người dân. Hoạt động góp phần xây dựng Bệnh viện Giao thông vận tải Xanh – Sạch – Đẹp và giúp tuổi trẻ bệnh viện ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận