Máy đánh bạc ở casio las vegas (Việt Nam) trang web chính thức

logo

máy đánh bạc ở casio las vegas

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 ĐẢNG BỘ máy đánh bạc ở casio las vegas TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 ĐẢNG BỘ máy đánh bạc ở casio las vegas
 TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 ĐẢNG BỘ máy đánh bạc ở casio las vegas
 TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 ĐẢNG BỘ máy đánh bạc ở casio las vegas
 TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 ĐẢNG BỘ máy đánh bạc ở casio las vegas
 TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 ĐẢNG BỘ máy đánh bạc ở casio las vegas
 TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 ĐẢNG BỘ máy đánh bạc ở casio las vegas
 TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 ĐẢNG BỘ máy đánh bạc ở casio las vegas
 TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 ĐẢNG BỘ máy đánh bạc ở casio las vegas
 TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 ĐẢNG BỘ máy đánh bạc ở casio las vegas
 TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 ĐẢNG BỘ máy đánh bạc ở casio las vegas
 TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 ĐẢNG BỘ máy đánh bạc ở casio las vegas
 TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 ĐẢNG BỘ máy đánh bạc ở casio las vegas
 TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 ĐẢNG BỘ máy đánh bạc ở casio las vegas
 TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 ĐẢNG BỘ máy đánh bạc ở casio las vegas
 TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 ĐẢNG BỘ máy đánh bạc ở casio las vegas
 TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 ĐẢNG BỘ máy đánh bạc ở casio las vegas
 TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 ĐẢNG BỘ máy đánh bạc ở casio las vegas
 TRUNG ƯƠNG

Thực hiện Quy định Điều lệ Đảng; Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 17/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Hướng dẫn số 05-KH/ĐU ngày 04/4/2022 của Đảng ủy Bộ GTVT và Kế hoạch số 118-KH/ĐU ngày 13/5/2022 của Đảng ủy Cục Y tế GTVT về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025 và hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trong thời gian từ 13/9/2022 đến ngày 27/9/2022 Đảng bộ Bệnh viện GTVT Trung ương đã chỉ đạo 06 Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Đảng bộ Bệnh viện GTVT Trung ương hiện có 102 đảng viên trong đó có 98 đảng viên chính thức, 04 đảng viên dự bị sinh hoạt tại 06 Chi bộ trực thuộc. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bệnh viện các Đại hội chi bộ diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và cởi mở với tinh thần xây dựng, nhiều đảng viên đã có những ý kiến, tham luận đóng góp thiết thực về Báo cáo chính trị tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2022-2025 cùng các mặt công tác khác của các Chi bộ. Bên cạnh đó, Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã được thông qua với sự nhất trí cao.

Xuyên suốt trong chương trình của Đại hội các chi bộ trực thuộc đều có sự tham gia và chỉ đạo của các đồng chí đại diện cho Ban thường vụ Đảng ủy Bệnh viện. Ý kiến chỉ đạo của đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện tập trung vào các vấn đề:

(1) Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động mà Đại hội đề ra.

(2) Nâng cao hơn nữa chất lượng Chi bộ thông qua nội dung và hình thức tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết các cấp; sinh hoạt đảng và sinh hoạt theo chuyên đề; công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên.

(3) Xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025.

(4) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, công tác vận động quần chúng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ nhân viên, đảng viên, kịp thời xử lý góp phần giữ vững sự ổn định trong Bệnh viện.

(5) Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, thống nhất lựa chọn, bầu ra các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực trí tuệ, uy tín lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đảng viên trong các Chi bộ đã nêu cao tính Đảng, làm việc với tinh thần đoàn kết, nhất trí, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong chấp hành, thực hiện chương trình, nội dung Đại hội, đặc biệt là việc thảo luận, biểu quyết, bầu cử, quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần đảm bảo sự thành công của Đại hội. Đại hội các Chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công tốt đẹp và lựa chọn được những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy Chi bộ, các chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Ảnh cùng sự kiện:

Đại hội Chi bộ Khối Ngoại

Đại hội Chi bộ Khối Ngoại

 

Đại hội Chi bộ Phòng khám

Đại hội Chi bộ Phòng khám

 

Đại hội Chi bộ Nội I

Đại hội Chi bộ Nội I

 

Đại hội Chi bộ Nội II

Đại hội Chi bộ Nội II

 

Đại hội Chi bộ Cận Lâm sàng

Đại hội Chi bộ Cận Lâm sàng

 

Đại hội Chi bộ Hậu cần

Đại hội Chi bộ Hậu cần

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận